top of page
משפט בינלאומי מסחרי

משרדינו הוא מהראשונים לפעול להסדרת נישואים אזרחיים בארץ, בייחוד נישואים אזרחיים במעמד צד אחד, נישואי פרגוואי, נישואים בקפריסין ונישואי אל-סלבדור באופן יעיל ומהיר ככל הניתן. עו"ד תדי שוורצברג נולד בפרגוואי ומקיים קשרים בינלאומיים עם מספר עו"ד על מנת להבטיח הסדרת נישואים יעילה ומהירה ככל הניתן.

התמודדות מול משרד הפנים

למשרדינו ניסיון רב בהסדרת מעמד בישראל, אזרחות, הבאת קטינים, איחוד משפחות וליווי במהלך שימוע במשרד הפנים. הכנסו למידע נוסף כדי לדעת מדוע שימוע במשרד הפנים כל כך חשוב וכן לטיפים נוספים כגון: מסמכים שיש להכין עבור משרד הפנים, האם מותר לעו"ד להיות נוכח בשימוע ועוד... 

עתירה לבג"צ

משנות התשעים החל עו"ד שוורצברג להתמחות בנושא זכויות אדם וזכויות אזרח.  מומחיותו  העיקרית היא בתחום  חוק השבות, חוק האזרחות וחוק הכניסה לישראל ובכלל זה גם תחום העובדים הזרים. מומחיותו בתחום ועתירותיו הרבות לבג"צ אף הביאו לשינוי מדיניות משרד הפנים בנושא זרים השוהים בארץ ורוצים להינשא. כיום מנהל המשרד בין היתר עתירה רבת חשיבות בבג"צ בנושא הכרה בגיורים. 

נישואים אזרחיים

משרדינו הוא מהראשונים לפעול להסדרת נישואים אזרחיים בארץ, בייחוד נישואים אזרחיים במעמד צד אחד, נישואי פרגוואי, נישואים בקפריסין ונישואי אל-סלבדור באופן יעיל ומהיר ככל הניתן. עו"ד תדי שוורצברג נולד בפרגוואי ומקיים קשרים בינלאומיים עם מספר עו"ד על מנת להבטיח הסדרת נישואים יעילה ומהירה ככל הניתן.

שירותי נוטריון

משרדנו עורך תרגומים נוטריונים מספרדית, אנגלית, איטלקית, פורטוגזית ולטינית לעברית, לאנגלית ולספרדית.

בנוסף, משרדנו עורך יפוי כוח נוטריוניים, אימות חתימה נוטריוני ויתר השירותים הנוטריונים בהתאם לדין.

גירושים - התחלה חדשה

אנו מאמינים כי יש חיים אחרי הגירושים, לכן , אם ניתן להגיע לגירושין בהסכמה- הדבר עדיף. כמובן, שלצערנו לא תמיד ניתן להגיע להסכם, ואז יש להילחם באמצעות הכלים הקיימים. למשרדנו ניסיון רב בהסדרת גירושים וטיפול ב:

תביעות גירושין, תביעות משמורת , הסדרי ראיה, תביעות רכוש, תביעות מזונות, התרת נישואין בין זוגות מעורבים. 

 

bottom of page