top of page
נישואים אזרחיים
חתונה אזרחית
רישום נישואין במשרד הפנים
שירותים משפטיים: נישואים אזרחיים והסדרת מעמד 

זוג המעוניין להינשא באמצעות נישואים אזרחיים יכול להינשא בנישואי פרגוואי, בנישואין אזרחיים בקפריסין,  או בנישואין אזרחיים באל סלוודור. קיימים הבדלים מהותיים בין המקומות השונים, המתבטאים בעלות, בצורת הנסיעה וכן בהליך אשר מקיימים לאחר מכן במשרד הפנים במעמדם של זרים, תושבות, אזרחות וכו'. הבחירה במסלול המתאים על כן הינה חשובה ביותר, והיות והיא תלויה בנסיבות האישיות של כל זוג וזוג, מומלץ להגיע לשיחת ייעוץ על מנת להגיע להחלטה הנכונה ביותר לזוג מסויים. להלן מידע המסביר מה הם נישואים אזרחיים ואיזה סוג יכול להתאים עבורכם:

 

1. במדינת ישראל לא קיימים נישואין אזרחיים . חוק חדש בשם "הברית הזוגית" מאפשר למיעוט קטן, אזרחי ישראל ותושבי קבע ששניהם חסרי דת להירשם כזוג במשרד הפנים וזאת לאחר שיוכיחו שהם חסרי דת. מדובר בעשרות ואולי מאות אנשים בלבד.


2. אנשים מדתות שונות וחסרי דת לא יכולים להתחתן במדינת ישראל. בנוסף יש פסולי חיתון ( כהן לא יכול להתחתן עם גרושה או גיורת) מדובר בפגיעה חמורה בזכות יסוד לתא משפחתי ולזכות הנישואין סעיף 16(1) להכרזה אוניברסלית בדבר זכויות האדם וגם סעיף 12 לאמנה האירופית בדבר זכויות האדם, קובעים כי לכל אדם הזכות להינשא ולהקים משפחה. גם בארצות הברית בית המשפט העליון קבע שהזכות לנישואין היא זכות חוקתית שעומדת מול כל חוקי המדינה שעלולים להפר אותה. הנשיא ברק במספר פסקי דין קבע שזכות לתא משפחתי היא זכות יסודית. במדינות אירופאיות, במיוחד בהולנד ובנורבגיה הפסיקה אוסרת על כל פגיעה בשלמות המשפחה.


3. על פי החוק, הסמכות הבלעדית של נישואין וגירושין של יהודים היא הרבנות .אם בני הזוג היהודים לא רוצים להתחתן בנישואין דתיים הם יכולים להתחתן רק בחוץ לארץ.


4. נישואין אזרחיים קיימים ברוב המדינות בעולם, ובמיוחד במדינות מערב, אולם כדי להתחתן רוב המדינות דורשות תנאים מסוימים ,למשל שאחד מבני הזוג הינו תושב האזור.


5. לפני כעשר שנים התקשרה אלי אישה תושבת מלונדון ,אזרחית ספרדית .היא רצתה להתחתן עם גבר ממוצא רוסי שהתאזרח וגר בפינלנד. הם ניסו להתחתן בספרד אבל הסמכות המוסמכת לנישואיו סירבה לחתן אותם משום שהאישה לא הייתה תושבת ספרד אלא תושבת אנגליה. גם בפינלנד סירבו להם משום שהגבר היה מוצאו ברוסי ,וברוסיה אמרו שהוא חדל להיות רוסי ואין לו זכות להתחתן ברוסיה. האישה שמעה שאני יכול לעזור לה להתחתן וביקשה ממני למצוא להם פיתרון. בסוף מצאתי להם פיתרון , הם התחתנו בקפריסין.


6. גם במדינות שמוכנות לאפשר להתחתן לאלה שאינם תושבי המדינה ,משרד הפנים לפעמים מעלה קשיים ומסרב להכיר בנישואין, למשל נישואי אל סלבדור שלא דורשת נוכחות פיסית של בני הזוג ומסתפקת בקבלת יפויי כוח של הצדדים. משרד הפנים מכיר את נישואי סלבדור כידועים בציבור בלבד.

 

7. יש שתי מדינות שמשרד הפנים אינו יכול לסרב לרשום ,נשואי קפריסין, נישואי פרגוואי, וזאת משום ששני עתירות לבג"צ בית המשפט העליון הכיר בנישואין במדינות אלה כמוכרים במדינת ישראל, בעניין נישואי קפריסין ב-1962 , בעניין נישואי פרגואי ב-2002 (אשר הוגש ע"י עו"ד שוורצברג)  ולאחר מכן בג"צ הכיר גם בנישואי אל-סלבדור.


8. כאשר בני הזוג הם אזרחים ישראלים , לא משנה ששניהם הם יהודים או כל אחד מדת שונה או חסרי דת,  הפיתרון הוא נישואי קפריסין אשר עלותם נמוכה מנישואי פרגוואי.


9. אולם כאשר אחד מבני הזוג הוא תושב זר ,חוקי או בלתי חוקי,הכתובת היא פרגואי ,משום שעל פי החוק הפרגואי,שקיבל גושפנקא מבית המשפט העליון ופרקליטות המדינה ,ניתן לבצע את הנישואין בנוכחות רק של אחד מבני הזוג (הישראלי) והזר נשאר בארץ.

 

bottom of page