top of page
תרומה לקהילה
תרומה לקהילה
 פעילות משפטית ציבורית בארץ

 

כיו"ר ועדת היחסים הבינלאומיים עם מדינות דוברות ספרדית בלשכת עוה"ד יזם עו"ד שוורצברג את תוכנית "שכר מצווה" שאפשרה קבלת סיוע משפטי לעולים ולתושבי ארצות דוברי ספרדית ללא-תשלום (פרו-בונו). התוכנית החלה פועל כבר מספטמבר 2002 והיא זוכה להצלחה.

 

 ■ לתיאור מפורט של תוכנית "שכר מצוה"
 ■ מכתב הוקרה 

 

בשנים 2006-2007 כחלק מכנסי עורכי הדין של ישראל אשר התקיימו באילת

יזם ואירגן עו"ד שוורצברג סמינרים בשפה הספרדית עבור עורכי דין ספרדים.

בכנס זה גם הרצה על "הבגצים במדינת ישראל". פעילות אלו הן חלק מעבודה

מאמצת ומתמשכת להבטיח יצירת קשרי גומלין חיוניים בין ישראל ספרד ואירופה.

 פעילות משפטית בינלאומית

 

החל משנת 2000 מכהן עו"ד שוורצברג כחבר נשיאות ועדות בינלאומיות של לשכת עורכי דין בישראל ויו"ר ועדות מדינות דוברות ספרדית. במסגרת תפקידו יזם והביא עו"ד שוורצברג לחתימת הסכם שיתוף פעולה בין לשכות עורכי הדין של ישראל ומקסיקו. בין היתר הסכם זה מחייב את לשכת עורכי הדין המקסיקנית לתת סיוע משפטי לתרמילאים ישראליים שעלולים להיתקל באישומים פליליים.  במעמד חתימת ההסכם שת"פ לשכות עורכי הדין מקסיקו-ישראל:

פרטים נוספים מן העיתונות. 

 

בשנת 2006 ארגן עו"ד שוורצברג כנס משותף בין עורכי דין ישראלים וספרדים במדריד 

בנושא יחסי המסחר בין ישראל וספרד, הכנס היה בחסות השגרירות הישראלית בספרד,

בכנס זה ובכנסים נוספים  היה עו"ד שוורצברג נציג לשכת עורכי הדין בישראל.

 

 ■ דיווח על הכנס - באתר לשכת עורכי הדין.
 ■ לדיווח על כנס  בנושא "זכויות אדם" והיוזמה ללשכת עו"ד משותפת במזה"ת.

 

 פעילות ציבורית

 

בשנת 1983 נבחר עו"ד שוורצברג כחבר מועצה בעירית פתח תקווה, ועד 1988 כיהן כיושב ראש ועדת איכות הסביבה

bottom of page