top of page

?כיצד ניתן לקבוע תור למשרד הפנים

להזמין תור לאשרות ומעמד באמצעות כמה דרכים: במסגרת שיפור השירות לציבור ניתן לזמן תור בנושא אשרות ומעמד בישראל באמצעות מילוי טופס מקוון...

?מהו בית הדין לעררים

תשובה: החל מיוני 2014 נוסד בית משפט חדש הנקרא "בית הדין לעררים", שהינו למעשה מעין בית משפט השלום לענייני הגירה. בית הדין עוסק בנושאים...

?מתי כדאי להגיש עתירה מנהלית

כמו עתירה לבג"צ, עתירה מנהלית מוגשת בבית המשפט המחוזי עקב החלטת גוף ציבורי אשר פוגעת בזכויות אדם כגון: סירוב להענקת תושבות ארעית, או אשרת...

?האם כל גיור מוכר לקבלת אזרחות ישראלית

מי שעבר גיור בחו"ל בכל קהילה יהודית מוכרת , בין אם מדובר בגיור אורתודוקסי, גיור רפורמי או גיור קונסרבטיבית, מוכר ע"י משרד הפנים כיהודי...

?האם קיימים גירושים אזרחיים

גירושין אזרחים קיימים רק במקרה של התרת הנישואין בפני בתי המשפט למשפחה בין גבר ואישה שלא שייכים לאותה דת, או אין להם דת. בהתרת הנישואין...

?מהם נישואיי פרגוואי

נישואי פרגוואי הם נישואים המבוצעים על פי חוקי מדינת פרגוואי. הייחודי בנישואים אלו הוא המהירות היחסית שבה ניתן לקיימם, והעובדה שניתן לבצעם...

?איך מתחתנים בנישואים אזרחיים

במדינת ישראל לא קיימים נישואין אזרחים, אם גבר ואשה השייכים לדתות שונות רוצים להתחתן אזי הם חייבים להתחתן בחו"ל. קפריסין, פרגוואי ואל...

bottom of page