top of page
גירושין
גירושים - האפשרות להתחיל מחדש

אנו מאמינים כי אם ניתן להגיע לגירושין בהסכמה- הדבר עדיף. כמובן, שלצערנו לא תמיד ניתן להגיע להסכם, ואז יש להילחם באמצעות הכלים הקיימים. למשרדנו ניסיון רב בהסדרת גירושים, וליווי הלקוחות בתהליכים השונים:

 

תביעות משמורת והסדרי ראיה

העולם משתנה וביהמ"ש עמו, ובניגוד לעבר בו היה ברור כי ילד נשאר אצל האם במקרה של גירושין, היום אין הדבר ברור ומוחלט כלל ועיקר. יתר על כן, משמורת משותפת בה שני ההורים הינם בעלי משמורת על ילדיהם היא תופעה ההולכת וגוברת בתקופה האחרונה, וביהמ"ש תומך בתופעה זו. בכדי לקבוע משמורת על הקטינים ההורים יכולים לערוך הסכם משמורת, אשר צריך לקבל אישור של ביהמ"ש למשפחה. במקרה והצדדים לא מצליחים להגיע להסכמות, יש צורך להגיש תביעת משמורת לביהמ"ש למשפחה, ובמסגרתה לתבוע את סוג המשמורת המבוקש. משמורת נקבעת ע"י קריטריונים רבים, בין היתר, מסוגלות ותפקוד של כל אחד מההורים. חשוב לציין כי בשנים האחרונות ניתן יותר ויותר משקל לרצונם של הילדים עצמם. בתביעות משמורת בד"כ פקידי סעד שהינם עובדים סוציאליים ידרשו לערוך בדיקה ולתת תסקיר לביהמ"ש. יש לציין כי גם כאשר נקבעת משמורת יחידנית להורה מסויים, הרי שההורה השני עדיין מתפקד כאפוטרופוס חוקי של ילדיו, וככזה, זכותו להיות שותף מלא לכל ההחלטות בנושאים שונים כגון חינוך, טיפול רפואי, וכו'. להורה שאינו משמורן ניתן לקבוע הסדרי ראיה לזמנים בהם הילדים נפגשים עמו.

 

תביעות רכוש

על אף שקיימים חוקים מסודרים בנושא, דיני המשפחה מתפתחים ומשתנים כל הזמן, וקיימות פסיקות שונות בנוגע לידועים בציבור ובנוגע לחלוקת נכסים לאחר גירושין או פרידה. כך לדוגמא, גם במקרה של דירה אשר הייתה של אחד הצדדים לפני הנישואין, ניתן להוכיח כי הייתה כוונת שיתוף אם הצדדים השתמשו במשך השנים בדירה או בכספים שנתקבלו ממנה עבור צרכיהם המשותפים וכחלק מהתא המשפחתי שלהם. על כן במקרה של תביעות לחלוקת רכוש ואיזון משאבים יש צורך לקבל ייעוץ משפטי מעמיק בהתאם לנסיבות העניין ולבני הזוג, ויש להימנע מלערוך קביעות מכלילות אשר אינן לוקחות בחשבון את הפרטים המסויימים הנוגעים לצדדים.

 

תביעות מזונות

תביעות מזונות מורכבים למעשה משני סוגי מזונות: מזונות אישה ומזונות קטינים. בעוד שמזונות אישה תלויים בין היתר בסיבות לגירושין ובמחייתה של האישה, על האב קיימת חובה לשלם מזונות עבור ילדיו כל עוד הם קטינים. בשנים האחרונות התקבלו פסקי דין שונים אשר בהם ביהמ"ש קבע כי מדובר בחובה המשתנה בהתאם לנסיבות- מיהו ההורה המשמורן, האם המשמורת הינה משותפת, כמה מרוויח האב וכמה מרוויחה האם ועוד. גם לגבי סכום מזונות לכל ילד נתקבלו לאחרונה פסיקות חדשות המשנות את התמונה באופן ניכר. חשוב לציין כי היות ומזונות מהווים, פעמים רבות, את הסכום המשמעותי ביותר שעל הצדדים (בד"כ האב) לשלם במשך השנים, חשוב מאוד לקבל ייעוץ משפטי הבוחן את הדרך הנכונה עבור כל משפחה באופן פרטני.

 

התרת נישואין בין זוגות מעורבים

זוגות מדתות שונות או שאחד מבני הזוג חסרי דת יכולים להתגרש אך ורק באמצעות הליך הנקרא "התרת נישואין" הנערך בביהמ"ש למשפחה. הליך שכזה ניתן לערוך בהסכמה, ואז בד"כ ההליך מהיר יותר והעלויות פחותות. במקרה של התרת נישואין שלא בהסכמה, יש צורך לקבל חוות דעת של הדין הזר באמצעותו נישאו הצדדים בנוגע לעילות הגירושין, על מנת לערוך התרת נישואין. מאחר והליך זה אינו ההליך הסטנדרטי של הגירושין בישראל, אשר בד"כ נקבע בהתאם לדת הצדדים המתגרשים,  ובשל מורכבות ההליך, חשוב ללכת למשרד המתמחה בעריכת הליכים מסוג זה.

 

bottom of page