top of page
  • משרד עו"ד שוורצברג

צוואה שנערכה בחו"ל.... סיפור מורכב

קיום צוואה כשהמוריש גר מחוץ לישראל או כשהנכסים נמצאים בחו״ל מציף את שאלת הדין שיחול עליה. בטרם כתיבת הצוואה חשוב להיות מודעים לפער בין שיטות המשפט השונות. הפערים וההבדלים בין שיטות המשפט במדינות השונות משפיעים באופן ישיר על הצוואה עצמה ועל האופן בו יחולק העיזבון.

לקריאת המאמר המלא שפורסם ע"י משרדנו באתר פסק דין

25 צפיות0 תגובות
bottom of page